Skip to main content

Azzalure

Większa moc w małej dawce

  • esspresowe działanie
  • rezultaty juz po 24 godzinach
  • długotrwałe efekty – utrzymują się nawet do 5 miesięcy
  • większa ilość aktywnej neurotoksyny na zalecaną dawkę

Działanie toksyny botulinowej typu A jest takie same niezależnie od produktu.

Mechanizm działania wszystkich produktów BoNT-A polega na uszkodzeniu proteolitycznym białka SNAP-25

Produkty zawierające toksynę botulinową, w tym Azzalure® (toksyna abobotulinowa typu A), mają taki sam mechanizm działania polegający na zahamowaniu uwalniania acetylocholiny z neuronów poprzez degradację protelityczną białka SNAP-25, co prowadzi do zahamowania przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego i porażenia mięśni.

Aktywne toksyny mają taką samą masę cząsteczkową w każdym produkcie.

Wielkość kompleksu białkowego nie przekłada się na skuteczność toksyny botulinowej. W momencie rekonstytucji w soli fizjologicznej, białka kompleksujące szybko oddzielają się od toksyny botulinowej, uwalniając aktywne białko o takiej samej masie cząsteczkowej wynoszącej 150 kDa.

Dzięki badaniom klinicznym prowadzonym od prawie trzydziestu lat Azzalure® ma dobrze poznany profil bezpieczeństwa w różnych wskazaniach estetycznych.
Różnica dotyczy zawartości aktywnej toksyny.

Preparat Azzalure® zawiera więcej aktywnej BoNT-A w zarejestrowanej dawce niż toksyna onabotulinowa typu A, co może przekładać się na dłużej utrzymujący się efekt leczniczy.

Azzalure® zawiera 50% więcej aktywnej BoNT w rekomendowanej dawce niż toksyna onabotulinowa typu A.